POLİSLER ÖZELİNDE 2003 YILI ÖNCESİ İLK DEFA ATAMA YOLLUĞU MESELESİ

 

2003 yılına kadar göreve başlamış bulunan devlet memurlarını ilgilendiren süreci inceleyecek olursak ilk olarak belirtmemiz gereken husus memur arkadaşlarımızdan edindiğimiz bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü dışındaki kurumlar bu süreçte ilk atama yolluğunu ödemişlerdir.

2003 değişikliği öncesi Harcırah Kanununa bakılacak olursa ilk defa atama yolluğu verilmesi kurumların tercih edeceği bir mesele olmayıp uyulması zorunlu bir kurumdur. Emniyet Genel Müdürlüğü’ nün hukuka aykırı bu uygulaması çeşitli şekillerde davalara konu olmuştur. Bunların içerisinden polis arkadaşların lehine sonuçlanan çeşitli davalar vardır.

Emniyet Genel Müdürlüğü’ nün kanunun amir hükmüne açıkça karşı gelerek kendi çalışanın hakkını gasp etmesi ne biz hukukçuların ne de kamuoyunun vicdanına sığabilir. Savunma aracı olarak zamanaşımı diyen, kendi istemedi diyen bu kurum, taleplerin haklı olduğunu ileri sürdüğü savunma araçlarının konun esasından uzak olması hasebiyle de itiraf etmiş olmaktadır.

DEVAMI Okumaya devam et POLİSLER ÖZELİNDE 2003 YILI ÖNCESİ İLK DEFA ATAMA YOLLUĞU MESELESİ

2003 YILI SONRASI İLK ATAMA YOLLUĞU MESELESİ

 

1954 tarihli 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince ilk defa göreve atanan devlet memurlarına “ilk defa atama yolluğu” adıyla harcırah ödemesi yapılıyordu. Bu kanun üzerinde son dönemde çeşitli oynamalar yapıldı. Biz ilk defa atama yollu ile alakalı kısmı değerlendireceğiz.

2002 yılında Bütçe Kanununda değişiklik yapılarak ilk defa göreve atanan devlet memurlarına yolluk ödemesi yapılmayacağı ve bu hükme aykırı 6245 Sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmış ise de bu hükmün yürürlüğü Anayasa Mahkemesince durdurulmuştur.

2003 yılında yine Bütçe Kanuna aynı metin noktası noktasına koyulmuş ve yine Anayasa Mahkemesi engeline takılmıştır.
DEVAMI Okumaya devam et 2003 YILI SONRASI İLK ATAMA YOLLUĞU MESELESİ