İddet süresinin kaldırılması için boşanma ilamının elime geçmesi mi gerekli?

Boşanma davamız sonuçlanmış ama boşanma ilamı elime henüz geçmemişse 300 günlük iddet süresinin kaldırılması için dilekçe verebilir miyim? Yoksa boşanma ilamının elime geçmesini mi beklemeliyim?

Kaynak

Tags:boşanma avukatı,ankara boşanma avukatı,anlaşmalı boşanma,ankara boşanma
davası,ankara avukat